Đăng ký tài khoản để nhận thông báo các chương trình khuyến mãi và 10% giảm giá cho đơn hàng đầu tiên cùng với chính sách miễn phí vận chuyển hàng trên toàn quốc.

Menu

Hotline: 028.3911.8827

CHÍNH SÁCH KHÔNG THỬ NGHIỆM TRÊN ĐỘNG VẬT

Tại Organique, chúng tôi mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc da có hiệu quả cao, được nghiên cứu trên cơ sở an toàn với môi trường và không thử nghiệm trên động vật.

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của Nghị định về mỹ phẩm châu Âu (76/768ECC) và Quy chế Ủy ban châu Âu (1223/2009), trong đó nghiêm cấm các thí nghiệm và nghiên cứu trên động vật các sản phẩm và thành phần nhằm sản xuất mỹ phẩm mới. Các sản phẩm chăm sóc da của chúng tôi được thử nghiệm trên người tình nguyện nhằm kiểm tra “Khả năng kích ứng” , xác định nguy cơ kích ứng và các phản ứng phụ khi dùng sản phẩm lặp lại nhiều lần.

Organique làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp nguồn nguyên liệu để đảm bảo họ hiểu được giá trị và chính sách của công ty. Chúng tôi tiếp tục tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt, các quy định mỹ phẩm toàn cầu về thử nghiệm động vật, đảm bảo an toàn sản phẩm cho khách hàng và không gây hại đến môi trường.

Các thông tin khác liên quan đến luật thị trường địa phương

Ở Trung Quốc, các luật và quy định của địa phương yêu cầu tất cả các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải trải qua thử nghiệm động vật để chứng minh sự an toàn của người tiêu dùng như là một phần của quá trình đăng ký sản phẩm.

Mẫu sản phẩm hoàn thành được yêu cầu phải được gửi đến phòng thí nghiệm bên thứ ba ở Trung Quốc để thử nghiệm để tạo ra một hồ sơ an toàn cho sản phẩm. Đây là một yêu cầu pháp lý bắt buộc áp dụng đối với tất cả các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc.

Một quy định mới của Ủy Ban Dược phẩm và Thực phẩm Trung Quốc (SFDA) đã đưa ra việc không cần phải thử nghiệm trên động vật đối với các sản phẩm mỹ phẩm nhập vào Trung Quốc, điều đó có nghĩa là thử nghiệm động vật sẽ không còn bắt buộc đối với các sản phẩm này. Chúng tôi được khuyến lệ bởi sự tiến bộ này, và đang mong muốn thấy Trung Quốc sửa đổi luật lệ của mình cho phép lựa chọn thay thế để thử nghiệm động vật cho các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đại lý Trung Quốc để đảm bảo rằng các phương pháp thử nghiệm thay thế được sử dụng cho các sản phẩm của Organique ngay sau khi được phê duyệt.